2 2022 Jeruzalém

Monotematické vydání časopisu Země světa věnované Jeruzalému

Jeruzalém - podhled na Staré město

Tři tisíciletí města míru

Jeruzalém. Hebrejsky Jerušalajim, arabsky al-Kuds, posvátné město tří monoteistických náboženství a odedávna vysněný cíl poutníků… Jeruzalém V následujících článcích se budeme věnovat památkám, za nimiž sem dnes proudí každoročně miliony návštěvníků. Všechny jsou spojeny s příběhy, které utvářely dějiny města v rozpětí tří tisíc let, od doby, kdy polokočovné židovské kmeny od východu překročily Jordán a vybojovaly si …

Tři tisíciletí města míru Pokračovat ve čtení »

Jeruzalémské hradby - Damašská brána

Hradby a osm bran Svatého města

 Jeruzalém Jedné noci roku 943 hidžry, tedy našeho léta Páně 1537, měl sultán Süleymân I. ošklivý sen: octl se sám a bezbranný tváří tvář čtveřici rozzuřených lvů. Hned nazítří dal poslat pro své mudrce, kteří vystrašenému vladaři vysvětlili, že to se jistě sám Bůh zlobí, že Jeruzalém, svaté město islámu, nemá pořádné hradby… A tak …

Hradby a osm bran Svatého města Pokračovat ve čtení »

Moria - Skalních chráma na hoře Moria (neboli Chrámové hoře) v Jeruzalémě

Památná hora Moria

Biblická hora Moria neboli Chrámová hora (hebrejsky Har ha-Bajit, arabsky Harám aš-Šaríf) je spjata s Abrahámovým krutým příběhem se šťastným koncem i s osudy proroka Muhammada a jako taková je drahá srdci tří monoteistických náboženství: judaismu, islámu i křesťanství.   Moria Ať se na Jeruzalém díváme odkudkoli, málokdy ji lze přehlédnout. Dominuje svému okolí a její …

Památná hora Moria Pokračovat ve čtení »

Etiopské poutnice na Via Dolorosa během Velkého pítku

Via Dolorosa

Via Dolorosa Kdo by neznal ony půvabné, většinou lidově prosté „křížové cesty“ na stěnách našich venkovských kostelů, nehledě na kapličky ve volné krajině, připomínající čtrnáct zastavení Kristovy cesty na Golgotu? A jaký pak může být zážitek z oné „pravé“ Křížové cesty v Jeruzalémě? Via Dolorosa Původní Via Dolorosa, ona „Bolestná“ či „Křížová cesta“, po níž …

Via Dolorosa Pokračovat ve čtení »

Chrám Božího hrobu - Oltář Ukřižování na Golgotě v Chrámu božího hrobu na Via Dolorosa v Jeruzalémě

Chrám Božího hrobu

Nejposvátnějším místem křesťanství v Jeruzalémě je chrám Božího hrobu, ve východních církvích kostel Vzkříšení, onen chrám všeho křesťanstva podobající se „stářím zešedivělé matce, do jejíž tváře vryl boj dlouhého života hluboké stopy,“ jak skoro před sto lety napsal Gustaf Dalman, německý teolog a první ředitel Německého evangelického ústavu pro výzkum starověku ve Svaté zemi.   Chrám …

Chrám Božího hrobu Pokračovat ve čtení »

Bethesda - místo narození Panny Marie

Bethesda – v sobotu neordinujeme

Kde vlastně žili rodiče Panny Marie a kde leží ono místo s podivným jménem, místo jednoho z Ježíšových slavných zázraků? Bethesda Při samém začátku Via Dolorosa, zhruba 50 m za Lví branou, spatříme po pravé straně ulice celkem nenápadný dům s výrazně rustikovaným průčelím a dvěma gotickými portály (jeden z nich, s arabským nápisem, je zazděný). Na něj …

Bethesda – v sobotu neordinujeme Pokračovat ve čtení »

Hora Sion - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Památný Sion

„U řek babylonských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion.“ (Ž 137, 1) Hora Sion Kdo by neznal toto vyznání stesku po ztracené domovině, ztvárněné Giuseppem Verdim v opeře Nabucco i Antonínem Dvořákem v Biblických písních, a dokonce i v rytmicky podmanivém podání skupiny Boney M na konci 70. let minulého století? „By …

Památný Sion Pokračovat ve čtení »

Zeď nářků - Celkový pohled na jeruzalémskou Zeď nářků z ptačí perspektivy

Zeď nářků

Při známém židovském smyslu pro humor nám čtenáři snad prominou, že téma tak citlivé a bolestné otevřeme místní anekdotou, kam že to Židé v Jeruzalémě chodí naříkat… „No přece na finanční úřad,“ zní odpověď. Historicky korektní a správná odpověď samozřejmě zní, že už více než 1900 let je to prostor před mohutnou zdí na západní …

Zeď nářků Pokračovat ve čtení »

Západní Jeruzalém - Menora před budovou Knessetu v Západním Jeruzalémě

Západně od Starého města

Západní Jeruzalém Jeruzalém během svého vývoje po celá staletí až na malé výjimky nevybočoval z rámce definovaného prastarými hradbami. Teprve 19. stol. přineslo podstatnou změnu v organismu města, k němuž pojednou přibyla rozsáhlá předměstí. U jejich zrodu stál londýnský bankéř a filantrop sir Moses Montefiore. Když v polovině 19. stol. navštívil Jeruzalém, posvátné město svých židovských …

Západně od Starého města Pokračovat ve čtení »

Olivetská hora - hřbitov na úpatí hory

Na svazích Olivetské hory

Olivetská hora Celé město máme jako na dlani. Přímo před námi, za mohutnými hradbami, se rozkládá plošina Chrámové hory se zlatou kupolí Skalního chrámu a nízkou mešitou al-Aksá a o něco dále pak celé defilé významných památek od Sionu přes chrám Božího hrobu až k pahorkům na severní straně Jeruzaléma. Málokteré město na světě lze …

Na svazích Olivetské hory Pokračovat ve čtení »

Památník Jad Vašem v Jeruzalémě

Jad vašem

Na zalesněném kopci v západní části Jeruzaléma známém jako „Herzlova hora“ nebo „hora Vzpomínek“ (Har Herzel nebo Har ha-Zikaron) se rozkládá izraelský národní hřbitov, kde je pohřben Theodor Herzl, zakladatel moderního sionismu, i jiní významní synové a dcery národa a také vojáci i civilní oběti bojů za nezávislost. Na západních svazích pahorku je pak Jad …

Jad vašem Pokračovat ve čtení »