Zárodečná buňka

Archeologie s oblibou přepisuje dějiny. Donedávna platilo, že nejstarší známé stopy lidského osídlení na území Paříže pocházejí ze čtvrti Bercy v 12. obvodu, na pravém břehu Seiny nedaleko Vincenneského lesíka. Byly nalezeny relativně nedávno, v roce 1991, a sahaly do 5. tisíciletí př. n. l. Ale pak se začalo cosi stavět v opačném, jihozápadním koutu Paříže na levém břehu řeky v 15. obvodu – a během roku 2008 tam archeologové našli množství nálezů včetně lidské čelisti a stehenní kosti, které posunuly lidskou přítomnost u pařížského úseku Seiny dokonce až do mezolitu, kamsi k hranici 9000 let př. n. l.
Hovoříme-li však o městě, nezajímají nás lovci a sběrači, pátráme po prvním trvalém osídlení – a to nás přivádí k ostrovům v Seině. Dnes jsou už jen dva, Île de la Cité a Île Saint-Louis v srdci města (uzoučký dlouhý Île aux Cygnes na západě je umělý, z roku 1827). Na první z nich se tradičně umísťuje Lutécie či Lukotesia, osada keltských Parisiů, kmene původem odkudsi z Porýní, který se zde usadil v polovině 3. stol. př. n. l. Někteří historikové připouštějí, že mohla stát i na jednom z dalších, dnes již zaplavených ostrovů, neboť hmatatelné důkazy chybějí. Naším hlavním zdrojem informací o první Paříži jsou Zápisky o válce galské Gaia Julia Caesara. V nich se dočteme, že vojevůdce Labienus táhl „do Lutécie. To je město Parisiů a leží na ostrově řeky Sekvany.“ Dozvíme se, že „nad Lutécií je táhlý močál, který vylévá své vody do Sekvany a činí celý ten kraj velmi těžko přístupným“, a nakonec i to, že Parisiové, když se dozvědí o přicházejícím římském vojsku, „dají rozkaz Lutécii zapálit a strhnout její mosty. Sami odtáhnou od bažiny a usadí se na břehu Sekvany naproti Lutécii…“

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2015

Shopping Cart