Železná Ruda

Kutalo se tady se stoletými přestávkami, protože rudní žíly nebyly příliš vydatné a poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až 1934.
V době, kdy byla rostoucí železářská vesnice povýšena na městys, začali si místní obyvatelé stavět kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné. Dodnes vzbuzuje pozornost, protože trochu připomíná kostelního trpaslíka – s velkou hlavou a krátkým tělem. Kostel dostal půdorys šesticípé hvězdy a styl bavorského baroka. Nízká zděná stavba byla dokončena roku 1732, ale až další generace železnorudských obyvatel se složila na obrovitou báň, která se rozklenula nad kostelíkem roku 1777.
O hospodářském rozmachu Železné Rudy v průběhu 18. století svědčí i založení dvou pivovarů. Velký měšťanský pivovar vařil pivo od roku 1787 až do svého zrušení roku 1962. Druhý, menší byl soukromý a zanikl roku 1945. Tou dobou se už těžba železné rudy skoro nevyplácela a místní obyvatelé museli hledat jiné zdroje obživy. A tak se v Železné Rudě a jejím okolí, stejně jako po celé Šumavě, začaly stavět sklářské pece. Místní sklárny provozovaly dvě rodiny, a to Abeleové a hraběcí rod Häfenbrädlů, který vlastnil sklárny v blízkém Alžbětíně a statek v Železné Rudě…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart