Země mezi dvěma moři

Jednak jiná moře nemají, jednak patrně zdejší větrná pochmurnost vyhovuje jejich naturelu a tvoří vítaný protipól k rovněž oblíbené mediterranní turistice. Slaný čerstvý vzduch navíc skvěle podporuje imunitní systém, a je tedy dobrou prevencí proti nejrůznějším civilizačním chorobám. Ani pro Čecha není toto území bez zajímavosti. Tvoří totiž půvabný předěl mezi střední Evropou a Skandinávií. To se projevuje už v architektuře. Ne že by se tu nevyskytovaly i typicky německé hrázděné domy, většinou však ustupují stavbám z červených cihel, a to i pokud jde třeba o kostely. Jiným typem jsou chalupy s doškovými střechami. Co dříve patřilo k běžnému sortimentu chudých sedláků, je dnes spíše vizitkou luxusu – anebo neochvějného lpění na tradicích. Statky ve stínu prastarých stromů a uprostřed šťavnaté zeleně vyzařují skandinávský poklid. Podstatně ubylo kdysi nespočetných větrných mlýnů, ale ty které přežily, jsou láskyplně opečovávány…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart