9 2004 Německo

V kraji kukaček

Nejpozději od vysílání nekonečného seriálu „Schwarzwaldklinik“ v osmdesátých letech, který byl obdobou naší, i v Německu oblíbené Nemocnice na kraji města, se toto pohoří v jihozápadním Německu stalo oblíbeným turistickým cílem. Má co nabídnout – od teplých bádenských vinic na západě přes horské terény vhodné k turistice i lyžování až po dochované středověké kláštery v horských údolích…

Mají Němci sami sebe rádi?

Čím déle v Německu žiji, tím se mi zdá obtížnější vydat o Němcích konzistentní soud. Asi by se mi tak vedlo v každé zemi, Němci však mají proti všem ostatním národům jedno specifické stigma: rozpoutali dvě agresivní války, do nichž postupně vtáhli téměř celý svět. A tento svět nezapomněl a dává to při každé možné příležitosti najevo. Tím ovšem Němcům zpětně komplikuje už tak dost bolestné, víc než půl století trvající hledání vlastní identity…

Univerzitní kolébky na jihozápadě Německa

Zatímco v jižní a západní Evropě vznikaly univerzity už ve 12. století, střední Evropa si na ně musela počkat ještě dalších 200 let. První univerzitou na území německé říše byla pražská Karlova v roce 1348. Jako její konkurentka vznikla o 17 let později univerzita ve Vídni a třetí pak roku 1386 univerzita v Heidelbergu…

Země mezi dvěma moři

Málokde na světě je tak blízko od moře k moři jako v nejsevernější spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Pobaltské městečko Schleswig dělí od severomořského Husumu pouhých 30 km. Němci svým mořím říkají Nordsee a Ostsee – Severní a Východní. I když co do teploty vody není moc vlídné ani jedno, Němci je milují…

Regensburg, město plné událostí

Znalce němčiny ihned napadne, že Regensburg znamená nejspíš Dešťový nebo Deštný hrad. Možné to je, neboť v předpolí Šumavy, zvaném Bavorský les, o déšť nouze nebývá a byl patrně i u zrodu názvu říčky Regen (česky nazývané Řezná), která tu ústí do Dunaje. Římané ji však nazvali Regina (Královna) a vojenský tábor při ní pak Castra Regina…

Od pračlověka k profesorům

„Démant lidských vědomostí“ či „Zrcadlo humanity“. Tak je po celá desetiletí nazýváno pověstné Deutsches Museum v Mnichově. Názornou, logickou a zábavnou formou přibližuje snad všechny obory lidské činnosti, a proto získalo popularitu nejenom u odborníků na exaktní vědy, ale také u laické veřejnosti, pro kterou je věda a technika vždy tak trochu strohou a nezáživnou disciplínou. Dnes patří muzeum k nejnavštěvovanějším kulturním institucím v Německu…

Romantická cesta

Historii této slavné a pověstné cesty začali psát staří Římané. V Bavorských Alpách, odkud do severní Evropy pronikaly jejich legie, založili svůj první tábor a také počátek vojenské a obchodní cesty. Nazývali ji Via Claudia, ve starých německých kronikách se však objevuje pod názvem Romanischeweg, Římská cesta…

Město Karla Velikého

Nejzápadnější město Německa působí vzdor geografickým zákonům docela jižansky. Mentalita místních lidí je odedávna jaksi odlišná od klasické německé rezervovanosti. Autoznačka AC údajně značí „Aachens Charme“. Otevřenost světu je dána polohou na rozhraní tří států – Německa, Belgie a Nizozemska…

Královská sídla Ludvíka II.

Rozervanost srdce a duše, deziluze a pocit naprostého osamocení – to byly nejsilnější pocity,se kterými vstupovali lidé do 19. století. Svébytnost, kterou jim sliboval kult osvíceneckého rozumu, se následkem politických událostí stala pouhým pojmem. Útěk do snového světa romantismu – panenské přírody a slavných hrdinů dávné minulosti byl jakousi náhražkou životních jistot…

Tři říše na vratkých nohách

Historicky je Německo jako stát relativně velice mladé. V době, kdy Evropu opanovaly velké absolutistické monarchie, existovalo Německo jen jako změť až tří set drobných knížectví a vévodství, která sjednocovala pouze společná řeč a dávná středověká minulost s kořeny ve věhlasné Francké říši Karla Velikého…