Mají Němci sami sebe rádi?

Ve druhé polovině 20. století, kdy se demokratické režimy ze všech sil snažily klást důraz na ochranu lidských práv jedince, byla v tuto ochranu logicky vzata i práva poválečných Němců. Co se však objeví na papíře, nemusí ještě nutně zakotvit v hlavách. Víc než vlastní zážitky přitom často hrají roli zakořeněné předsudky a informace z druhé ruky. Židé, kteří přežili holokaust a vrátili se do své německé vlasti, zásadně nehovoří o kolektivní vině a neházejí celý národ do jednoho pytle s nacisty, jak to zhusta činí lidé, kteří válečné hrůzy ani nepoznali. Právě Židé totiž na vlastní kůži nejhůře pocítili, jaké zlo plodí zášť, závist a předsudky. Občas se s nimi bohužel setkávají i dnes, projevy antisemitismu však zůstávají v Německu okrajovou záležitostí, jakkoli alarmující. Spolková republika se vyvinula v demokracii tak příkladnou, až je jí to někdy na újmu. Žádná jiná země neposkytla azyl tolika pronásledovaným a zbídačeným lidem. Většina z nich se v nové vlasti bez větších problémů integrovala. Někteří se však uzavírají do více méně dobrovolných ghett a žel mezi nimi existují i fanatičtí rozsévači nenávisti, které Německo podle vlastních zákonů nemůže vyhostit, pokud jim v rodné zemi hrozí mučení nebo trest smrti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart