Život na pobřeží

Samostatnou kapitolou jsou pak stovky drobných i větších ostrovů a ostrůvků. Díky své rozmanitosti hostí pobřeží pestrou a různorodou faunu s četnými endemity a vzácnými druhy. Najdeme tu i unikátní místa dokládající vývoj novozélandské přírody.

Na jižním pobřeží Jižního ostrova v pusté zátoce Curio Bay se nachází jedna z nejvýznamnějších novozélandských geologických pamětihodností – zkamenělý les, považovaný za klíč k přírodní historii Nového Zélandu. Les ovšem netvoří kamenné sloupy. Obrovské ležící kmeny pralesa rostoucího před 180 miliony let na starobylém prakontinentu Gondwana jsou vlastně součástí mořského dna – v době přílivu jsou totiž zality mořem. Teprve za odlivu se můžete projít po zkamenělém dřevu, popřípadě zakopnout o kamenné pařezy…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2008

Další informace o Novém Zélandu naleznet zde: www.sopka.cz