Život v mexických pustinách

Mexiko je přírodně neobyčejně rozmanitou zemí, kde se nacházejí nejrůznější typy ekosystémů od stálezelených deštných lesů přes yucatánskou selvu, trnité suché lesy a horské bory až po travnaté pláně podobné severoamerickým prériím. Značnou část mexického území pokrývají také polopouště se suchomilnou, obvykle trnitou vegetací, někdy označované ne zcela správně jako pouště…