Zlatá Koruna

 

Založení kláštera mohlo být ve středověku činem hluboce zbožným, ale také pragmaticky politickým. Na zrod zlatokorunského kláštera můžeme pohlížet z obou těchto úhlů. Jak praví legenda, český král Přemysl Otakar II. v roce 1260 před bitvou u Kressenbrunnu slíbil, že v případě svého úspěchu nechá založit klášter. Dvanáctý červenec onoho roku se pak zapsal do dějin jako den slavného Přemyslova vítězství nad uherským králem Bélou IV., které rozhodlo druhou česko-uherskou válku. Důvod ke splnění slibu byl na světě…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008