Anglie a Angličané bez předsudků

 

Nelze rovněž opomenout, že Brity jsou také Skotové, Velšané, Irové i příslušníci mnoha dalších národů z bývalých britských kolonií a dominií. Angličané jsou tak „jen“ dominujícím národem obývajícím značnou část ostrova nesoucího jméno Velká Británie. Pokusy z 18. století po vytvoření Spojeného království (odehrály se dokonce na parlamentní půdě) o přejmenování Skotů na severní Brity, Angličanů na jižní a dokonce Irů na západní Brity se jaksi neujaly… Je zajímavé, že tehdy nějak pozapomněli na Velšany. Alespoň návrh na jejich přejmenování třeba na jihozápadní Brity není znám. Podstatný rozdíl je však v tom, že Britem se může člověk stát, třeba získáním občanství, ale Angličanem se musí narodit…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart