Technické památky Prahy

Přítomnost mnoha památek technického charakteru ve městě je především dána tím, že Praha si odjakživa dobře rozuměla s průmyslem. Patřila k nejprůmyslovějším městům Rakouska-Uherska a průmysl se tu nadále intenzivně rozvíjel i za první republiky, kdy Československo dospělo na úroveň technicky nejvyvinutějších států světa. Nepominutelný význam pro tento rozvoj přitom mělo pořádání Zemské jubilejní výstavy v roce 1891, které české techniky a průmyslníky motivovalo, aby prokázali, že svými schopnostmi za světem nijak nezaostávají. Povedlo se nad očekávání a jednoznačný úspěch celé akce nám v Praze ještě dnes připomíná několik skvostných realizací v čele s Petřínskou rozhlednou…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2009

Shopping Cart