Bruntál

 

V okolí původní osady ležící v údolí Černého potoka, se těžily rudy, a tak městečko s horním právem dostalo spolu s údolím takzvané přací německé jméno Freudenthal (Radostné údolí) s nadějí, že přinese svým zakladatelům radost. 

Uvnitř městských hradeb patrně stával už v první polovině 15. století pozdně gotický hrad, který byl součástí opevnění. O jeho historii a majitelích však téměř nic nevíme, protože veškeré staré doklady o hradu a o Bruntálu shořely roku 1764. Žhářem se stal pošetilý voják, který doufal, že když včas nahlásí vypuknutí požáru, dostane odměnu a bude se moci oženit s dcerou hospodského. Zamýšlený malý ohýnek se však změnil v ničivý živel, který pohltil půlku města i s radnicí a jejím archivem…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2008

Shopping Cart