Antverpy P. P. Rubense

Barokní malíř Petrus Paulus Rubens (1577–1640) se dočkal oficiálních poct, uznání odborníků i povýšení do šlechtického stavu. Vynikl též v diplomatických službách, v nichž uplatnil nejen vrozený šarm, ale i skvělé pozorovací a organizační schopnosti, široký rozhled a vzdělání.
Mistr zářivých pláten, jehož milovaným domovem byly více než třicet let Antverpy, bývá vzletně, ale přiléhavě označován za „krále malířů a malíře králů“.
Tento úspěšný, bohatý, pohledný a obdivovaný umělec však vedl až překvapivě spořádaný rodinný život. Po smrti první ženy dlouho truchlil a nový sňatek uzavřel teprve po čtyřech letech. Obě manželky až podivuhodně dobře odpovídaly tehdejší představě o dokonalé kráse. A přestože bujné ženské tvary již dávno nejsou ideálem, při pohledu na obrazy Rubensových žen se ani dnes neubráníme obdivu.
Rubens svůj šarm zřejmě zdědil po otci, který v emigraci působil jako právní poradce Anny Saské, manželky Viléma Oranžského. Schůzky pohledného právníka s vévodkyní však nebyly jen pracovní, a když vyšly najevo milostné pletky, byl Rubensův otec odsouzen k smrti. Trest nakonec naštěstí zmírnili na dvouletý žalář a domácí vězení. Za tuto milost nevěrník vděčil podváděné manželce, jež mu nejen vše odpustila, ale vykonala mnoho pro jeho záchranu. Budoucí malíř Petrus Paulus se narodil až po této aféře, snad i jako „plod smíření“. Umělec si obětavé matky nesmírně vážil a jistě i díky její výchově byl sám později věrným manželem…

Další informace o Belgii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2005

Shopping Cart