Baráky snů a nadějí

do světa“ nejen pro obchodníky, ale také pro vystěhovalce, kteří z ekonomických, náboženských či politických důvodů opouštěli Starý svět a s nadějí vzhlíželi k tomu Novému za nedozírnou plání Atlantiku…

Shopping Cart