České stopy v Brazílii

První zmínky o Češích na brazilské půdě najdeme na přelomu 17. a 18. stol. Jsou spojeny s jezuitou Valentinem Stanselem z Olomouce, který se „připravil půdu“ pro působení dalších členů Tovaryšstva Ježíšova a mimo jiné se mu také připisuje objev pramenů Amazonky. Další zmínka o českých imigrantech pochází až z roku 1823, kdy do státu Minas Gerais dorazil mezi ostatními také třeboňský Jan Nepomuk Kubíček, pradědeček jednoho z nejvýznamnějších brazilských prezidentů, Juscelina Kubitscheka de Oliveira, který během let 1956–1961 posunul Brazílii směrem k ekonomicky stabilním a prosperujícím státům a společně s architektem Oscarem Niemeyerem zrealizoval sen o založení moderní světové metropole, perly modernistické architektury – hlavního města Brasília…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2016

Shopping Cart