Cesta kolem Světa

Máme za sebou nenáročnou, velmi příjemnou, 12 km dlouhou trasu kolem rybníka. Na okruh jsme vyrazili od loděnice třeboňského veslařského oddílu Jiskra s více než osmdesátiletou historií. Proslavila ho čtyřka s kormidelníkem, která z helsinské olympiády v roce 1952 přivezla zlaté medaile. Bójky na hladině Světa vyznačují dráhy, v nichž trénují a závodí současní členové klubu. Pár desítek metrů od loděnice děti dovádějí na písečné pláži a do rybníka sjíždějí po toboganu. Ulicí U Světa jsme se dostali k lázeňskému parku a na první z 16 zastávek naučné stezky se dočetli o historii a současnosti lázeňství v Třeboni. Většina informačních panelů na okruhu popisuje ekologické vztahy v přírodě a jednotlivé rostlinné a živočišné druhy typické pro třeboňskou krajinu. Přibližují také historii rybníkářství a zdejšího osídlení.
Úzká pěšina nás dál vedla těsně podle rybníka. Svět má podlouhlý nepravidelný tvar, který odpovídá přirozené ploše zatopení vodou. Jeho severní břeh je porostlý keři. Lemují ho louky, jež přecházejí v pole s obilím. Do protáhlého nejvýchodnějšího cípu rybníka ústí Spolský potok, který Světu přivádí vodu. Odbočka, úzký vodní kanál, napájí menší rybník se jménem Dolní Zlatník. Na informační tabuli jsme se dočetli, že většinou slouží k chovu plůdku kapra. Nákres ukazuje, kde se nacházejí jednotlivé části rybníka, například loviště, vývařiště nebo kádiště. Zdejší hrázi vévodí 20 m vysoký dub, jehož kmen dosahuje úctyhodného obvodu 5,6 m…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016