Církev a její kostely

Křesťanství začalo do Finska významněji pronikat až ve 12. století a byla to římskokatolická církev, která zde ve 14. století významně přispěla k zavedení správy země západního typu, systému nemocnic i péče o chudé. Na východ Finska, do Karélie, pronikalo v té době z Ruska pravoslaví. Ve 20. letech 16. století, kdy bylo Finsko pod švédskou nadvládou, zasáhla zemi reformace. Zajímavé je, že na rozdíl od většiny jiných zemí se ve Finsku církev nereformovala pod nátlakem lidového hnutí, ale královským dekretem. Důvodem byla snaha zlomit její moc a přesunout ji na stát. Tím byly přerušeny i veškeré vztahy s Římem a církev byla nadále spravována ve Finsku…

Shopping Cart