Cuzco

Tato poněkud jednostranná verze dobyvatelů se možná postupem času stala věrohodnou jak pro obyvatele říše Tawantuisuyu tak pro španělské dobyvatele, ale historiky nepřesvědčila.Archeologické výzkumy zcela jasně prokázaly, že oblast Cuzca byla obydlena kulturami na poměrně vysoké úrovni již dříve. Konkrétně se hovoří o kultuře Killke, jejíž příslušníci oblast obývali mezi 9. a 12. stoletím a které se také přičítají  nejnovější archeologické nálezy v blízkosti proslulé pevnosti Sacsayhuaman. Další hmatatelné svědectví, že Cuzco nebylo před příchodem Inků ponořeno do černočerné tmy, leží v nedaleké vesnici Pikillacta v podobě rozsáhlé archeologické lokality kultury Wari…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009
Další informace o Peru naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart