Saint-Emilion - slavnost La Jurade

Saint-Emilion – tradice vinařství

Francouzští vinaři před lahvemi červeného z oblasti Saint-Emilion smekají. Víno se tu rodí ve výjimečně příhodném prostředí, v krajině věnované výhradně pěstování révy, na historických vinicích, jež se po staletí nemění. Hradbami obehnané městečko je ale také místem mnoha pozoruhodných církevních památek, jež vznikaly od 11. století díky jeho poloze na poutní cestě do Santiaga de Compostela. Dost důvodů k zápisu do seznamu Světového dědictví UNESCO, k němuž došlo v roce 1999.

Saint-Emilion leží v akvitánském departementu Gironde asi 35 km od Bordeaux, na kopci nad údolím řeky Dordogne. Městečko se dvěma a půl tisíci obyvatel bylo pojmenováno po bretaňském poustevníkovi Emilianovi, jenž se v 8. století rozhodl odejít ze společnosti a usadil se v jeskyni vytesané ve vápencové skále. Poté tu byl založen klášter a Saint-Emilion se rozrostl v malé město. Jeho historie je ale mnohem starší. Římané tady pěstovali víno již ve druhém století. Ve svých verších ho oslavoval básník Ausonius pocházející z Burdigaly, dnešního Bordeaux. Mniši, následovníci Emiliana, staré vinice obnovili, začali pěstovat révu, vyrábět víno a obchodovat s ním.

Románské období zde zanechalo celou řadu stavebních památek. Zcela mimořádným dílem je monolitický kostel vytesaný do skalního bloku, jenž nemá v Evropě obdoby. Vytvořili ho řádoví následovníci Emiliana v dlouhém období 9. až 12. století postupným rozšiřováním přírodních kaveren. Kostel je 38 m dlouhý, 20 m široký, tvoří ho 11 m vysoká hlavní loď a dvě stejně vysoké postranní. Rozdělují je dvě řady po pěti čtyřhranných pilířích. Zvenčí nelze odhadnout obrovský vnitřní prostor chrámu, zcela skrytého ve skále, do něhož vpouští denní světlo pouze šest nevelkých oken. Interiér ohromuje nejen svou velikostí, ale také perfektní symetrií klenby a sloupů. Původně byl navíc celý vyzdoben malbami, jak dokládají jejich zbytky v klenbě kaple sv. Mikuláše a na některých dalších místech. Po Francouzské revoluci byl však znárodněný kostel prodán na skl…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Francie – památky UNESCO

Saint-Emilion