Daniové v Baliemu

Vnitrozemí Nové Guineje zůstávalo dlouho na okraji zájmu. Nesnadná přístupnost, obtížný terén i absence exotického koření, které na jiná místa indonéského souostroví vábilo evropské expedice, zapříčinily, že první zprávy o této oblasti se omezovaly na náhodná nesystematická pozorování. Holandská koloniální správa fakticky převzala kontrolu nad touto částí svého území až v 80. letech 19. stol. Pro její úředníky se Nová Guinea stala místem, kam se nikdo dobrovolně nehrnul, zato však tento neprobádaný kout svět velice lákal objevitele, vědce i různé dobrodruhy. Na dosud neúplných mapách začaly přibývat hory se jmény příslušníků holandské královské rodiny. Do prestižního objevitelského soupeření se zapojili též Italové, Američané a Britové, jejichž postup se však koloniální správa snažila kvůli konkurenci zpomalit byrokratickými překážkami. Richarda Archbolda však zastavit nedokázala. Pro svoje výpravy našel Archbold ideální prostředek v podobě hydroplánu, se kterým mohl přistávat na jezerech a řekách. Letadlo sám pilotoval a jeho cesty nesly punc průkopnictví i v oboru aviatiky. Objevení Baliemu se stalo vrcholem jeho třetí expedice.
Přistáli jsme ve Wameně, třicetitisícovém největším městě celého údolí, jež spojuje centrální vysočinu s vnějším světem. Správní centrum regentství Jayawijaya má úřady, školy, vlastní fotbalový klub, nemocnici, ale také obrovský problém s HIV, týkající se téměř 17 % populace. Kromě tradičního trhu, kam místní ženy přinášejí zeleninu ze svých políček a kde se volně pohybují prasátka přehrabující odpadky, zde vyrostla nová tržnice a také další obchody a supermarkety. Před nimi dříve stávali Daniové (hlavní etnická skupina v Baliemu), kteří ze zvědavosti a díky luxusu neomezeného volného času vás byli, seřazeni do skupiny jako v cyklistickém pelotonu, schopni následovat, kamkoliv jste se pohnuli. Teď platím u pokladní pocházející z Jávy, její kolegyně přišla do Wameny z jižního Sulawesi. Stejně jako v dalších větších městech, i ve Wameně se začíná počet lidí pocházejících z jiných koutů Indonésie vyrovnávat s počtem domácích obyvatel, kteří se od nově příchozích odlišují na první pohled výrazně tmavší kůží a kudrnatými vlasy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2017

Další informace o Indonésii a dalších zemích jihovýchodní Asie najdete na ASEAN.CZ

Shopping Cart