Dědictví kamene

Geologické složení maltských ostrovů je jednoduché a stratigraficky přehledné. Ostrovy jsou tvořeny třetihorními vápenci, doplněnými vcelku zanedbatelnými čtvrtohorními usazeninami, a jednotlivé vrstvy jsou naskládány horizontálně na sobě jako patra dortu. Oblast budoucí Malty byla až do třetihor trvale pod vodou, měnila se jen hloubka, v níž se nalézala – někdy byla součástí mělčí oblasti kontinentálního šelfu, jindy hlouběji položeného kontinentálního svahu. Sedimentární plošina, na níž ostrovy spočívají, vznikla v nejstarších druhohorách, ale žádné povrchové výchozy takto starých hornin neexistují. Sedimentace všech dnes vynořených hornin začala až na rozhraní starších a mladších třetihor asi před 30 až 25 miliony let…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2009
Další informace o Maltě naleznet zde: www.sopka.cz