Devět skal - nejvyšší vrchol Žďárských vrchů

Devět skal a Žákova hora

Devět skal

K Devíti skalám se sbíhají turistické cesty z několika stran. My se na ně vydáme od jihu, po žluté turistické značce z Fryšavy pod Žákovou horou. Pokud tam přijedete autem, parkoviště najdete u kostela sv. Matouše. Po chvilce vstoupíme do hustého lesa poskytujícího svěží stín i v tom nejparnějším létě. Stoupáme do mírného kopce až pod Lisovskou skálu, kde se k nám na chvíli připojí červená značka. Tady začíná strmější stoupání, ale netrvá dlouho. Odměnou za vynaloženou námahu je kruhový výhled do dalekého okolí. Při dobré viditelnosti až na Králický Sněžník nebo Krkonoše. Pokud máte dojem, že se v dálce něco leskne, nemýlíte se. Je to vrchol Ještědu se známou stavbou hotelu a televizního vysílače. Západním směrem se rozprostírá Polabská nížina a vykukuje Kunětická hora.

Název vrcholového skalního města je odvozen od devíti skalních bloků, které vznikly mrazovým zvětráváním ruly ve starších čtvrtohorách. Tyto klimatické procesy roztrhly jednolitý skalní blok na menší útvary s poetickými jmény jako Záludná věž, Strmá věž, Trůn či Milenci, které jsou dnes vyhledávaným cílem horolezců. Jak už jsme uvedli výše, o výhled ze skal však nejsou ochuzeni ani běžní turisté, kteří mohou vstoupit na jeden skalní blok opatřený zábradlím. V roce 1976 byly skály, které patří do katastru obce Moravské Křižánky, vyhlášeny přírodní památkou…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2020

Devět skal

 

Shopping Cart