Dobrá Voda

Víra ve zvláštní milost určitého místa vznikala často na základě nepřenosné zkušenosti subjektivně prožitého zjevení (nespekulujme nyní o hranici mezi subjektivně prožitým a subjektivně vyfabulovaným) nebo více či méně subjektivně popsaných a zaznamenaných zázraků. Byla však i místa, jejichž milostiplnost podložena byla objektivně, ba přímo hmatatelně – vývěry léčivých vod. Václav Březan, dvorní dějepisec posledního Rožmberka Petra Voka, zapsal v životopise jeho staršího bratra Viléma z Rožmberka, že na novohradském panství v roce 1564 „voda zdravá se zjevila, kterouž mnoho lidí se zhojilo“. V onom místě vznikla osada nazvaná podle majitele Vilémova Hora, z níž se později stala Hojná Voda (název prý pochází od Františka Palackého a, jak se záhy dozvíme, neoznačuje množství vody, nýbrž její léčivost, hojivost), německy Heilbrunn. V mezičase se však ještě nějakou dobu nazývala také Dobrá Voda, což nás dnes může trochu mást. V roce 1577, jak píše Březan, se v lázeňské osadě léčil i Petr Vok – „byl se myl u Dobré vody na panství Novohradském; jistá mu byla dieta vyměřena od doktora, kterou při té lázni chovati se měl a co přijímati.“ A nebylo to jen „mírné chování při jídle i při pití“, co přispělo k zotavení Petra Voka. Lékař mu připomínal decentní latinské úsloví, říkající cosi o tom, že „víno a láska hubí naše těla“. V srpnu 1590 pak Vilém z Rožmberka vyhlásil Dobrou Vodu samosprávnou obcí s různými privilegii, jež sem měla přilákat další osídlence. Záměr vybudovat tu lázeňské centrum vracející zdraví „domácím i cizozemcům“ a zachovávající „věčnou a trvalou památku“ svého zakladatele se však nezdařil, zřejmě pro značnou odlehlost místa, ale také proto, že pramen nebyl z nejvydatnějších…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2010

Shopping Cart