Dover – vstupní brána do Anglie

Unikne jim tak prohlídka majestátného hradu nebo ještě mnohem a mnohem starších křídových útesů. A tajemstvím pro ně i nadále zůstane, že podzemí Doveru je protkáno četnými tunely. I v případě tohoto přístavu můžeme použít okřídlené úsloví „již staří Římané…“ Ti v 1. stol. n. l. vybudovali na nejvyšším z útesů maják, jehož zdivo se dodnes zachovalo. Tehdy se ale toto místo, z něhož je z Anglie nejblíže na kontinent, jmenovalo Dubris a stalo se postupně hlavní římskou námořní základnou na Britských ostrovech. Název přístavu, jenž pochází z keltského slova pro „vodu“, se postupně měnil na Dofras (kolem roku 700) přes Dovere (1086) až po novověký Dover…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2005

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Beránek

Shopping Cart