Fountains Abbey

Po klikaté cestě scházím do údolí říčky Skell. Když se stromy rozestoupí, objevují se přede mnou zříceniny opatství Fountains.
Polorozpadlé zdi, holé oblouky nesené vysokými sloupy, monumentální okna bez výplně. V roce 1132 přišlo do pustého údolí 13 benediktinských mnichů, kteří museli odejít z opatství St. Mary v Yorku, kde se bezúspěšně snažili prosadit návrat komunity ke skromnosti a pokoře, k denním modlitbám, meditacím a manuální práci, jak to vyplývalo z pravidel sepsaných Benediktem z Nursie v 6. století. Podporoval je Thurstan, arcibiskup z Yorku, jenž jim místo skryté v údolí poskytl. Vyhlíželo značně nehostinně, ale prudké svahy údolí ho chránily před nepřízní počasí, mělo dostatek vody, ve vápencových skalách mohli mniši později těžit kámen a v okolních lesích dřevo na stavbu kláštera. To už byli od roku 1135 součástí cisterciáckého řádu založeného ve Francii v roce 1098…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2005

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický

Shopping Cart