Středověký hrad Warwick

Vlastní hrad zde byl postaven až po normanském záboru a do svojí dnešní velikosti se rozrostl po přestavbě ve 14. století za hrabat z Beauchampu a Nevillů, kteří nechali postavit mohutné hradby a obranné věže. V 17. a 18. století přešel hrad do vlastnictví rodu Grewillů, kteří jej přetvořili v impozantní venkovské sídlo. Poslední přestavbou prošel hrad po požáru, který v roce 1871 zpustošil část obytného paláce včetně hlavního sálu. Pozdější úpravy se naštěstí většinou zaměřovaly jen na obytné prostory, a tak středověké exteriéry zůstaly zachovány.
Podstatný pro současný hrad byl rok 1978, kdy jej od 7. hraběte Grevilla, jenž pod uměleckým jménem Michael Brooke zkoušel štěstí v Hollywoodu, koupila společnost Tussauds Attractions (provozují např. slavné Muzeum voskových figurín Madame Tussaud).
Ta hrad opravila a roku 1982 zpřístupnila veřejnosti. Součástí interiérů se tak staly i desítky voskových figurín, které oživují prohlídku a přibližují život na hradě během jednotlivých staletí. V objektu, nastiňujícím středověk hradu, se tak můžete stát svědky posledních příprav hraběte Richarda Nevilla, zvaného „Králotvůrce“, před bitvou u Barnettu za války růží. Dojem je autentický nejen pro vizuální preciznost „živého“ obrazu, ale i proto, že je doplněn zvukovým doprovodem – inscenovaným rozhovorem hlavních postav s chřestěním zbraní a dalšími zvuky – a navíc zcela netradičně i vůněmi a pachy. Když tak procházíte středověkou kuchyní, cítíte oheň a vůni pečeně, a když zavítáte do stájí, udeří vás do nosu pach koní.
Expozice Kingmaker Těchto inscenovaných expozic je na hradě více, můžete navštívit třeba víkendovou party, která na hradě proběhla roku 1898 a jíž se zúčastnil i Velšský princ, pozdější král Edward VII. A opět nejde jen o jednu místnost s rozprávějící smetánkou, ale postupně můžete nahlédnout např. do moderní koupelny konce 19. století se sprchou s teplou vodou, do komůrky pro služebnou, do komfortní ložnice pro hosty, ale i do hraběnčina pokoje, kde jí právě služebná pomáhá upravit šat. Většina interiérů hlavní obytné budovy tak již se středověkem nemá mnoho společného. Pokoje jsou vesměs zařízeny ve velmi komfortním a příjemném stylu 18. a 19. století. Měkké koberce, pohodlná křesílka, krásné dřevěné obložení – jen se posadit k hořícímu krbu, usrkávat horký punč a číst nějakou dobrodružnou knihu o rytířích dávných věků…
A nebo ne, raději přeci jen vyjít ven, vždyť okolí hradu nabízí bezpočet dalších atrakcí a zajímavostí… Např. pod hradem je možné si prohlédnout středověký mlýn, který byl koncem 19. století osazen turbínou a přeměněn na malou vodní elektrárnu. Ta zásobovala 475 prvních žárovek, které se na hradě poprvé rozsvítily roku 1894 na narozeniny hraběnky Grevill.
Nebo se jen tak projít po okolí hradu, zahradami Peacock s viktoriánským skleníkem pro exotické rostliny či zavítat do Růžové zahrady před hradem, která byla obnovena v roce 1986 podle původních plánů architekta Roberta Marnocka. K osázení byly použity především odrůdy růží, které se v zahradě nacházely i za královny Victorie, kdy byla zahrada založena. Na počest úspěšné rekonstrukce Růžové zahrady byla vypěstována nová anglická růže s případným názvem Warwick Castle. Nejkrásnější je zahrada koncem června a po celý červenec, kdy září a voní tisíci růžovými květy.
Parková krajina v okolí hradu Hrad i jeho okolí nabízí celoročně mnoho zábavy a poučení pro děti i dospělé. V hlavní sezoně zpestřuje návštěvu i bezpočet doprovodných programů. Pokud vás cesty zavedou do srdce Anglie, jak se tento kraj nazývá, neměli byste váhat a hrad rozhodně navštívit, přestože vstupné není nijak levné (pro dospělé 12.95 £, pro děti 7.95 £) Jeho návštěvu lze spojit s prohlídkou Shakespearova Stratfordu či válkou těžce poznamenaného Coventry.

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Aleš Žák

Shopping Cart