Eduardův železný kruh

Vpád Normanů do Anglie v roce 1066 se Walesu nijak zvlášť nedotkl. Pohraniční území ale Vilém Dobyvatel daroval třem mocným normanským baronům. Tito loupeživí a krutí „lordi z Pomezí“ si po mnoha vpádech do vnitrozemí podmanili téměř celý Wales. V mnoha případech jim při tom asistovali sami velšští vladaři. Nezávislost si nakonec udržela jen knížectví Powys a Gwynedd. Nejvýznamnějšího postavení dosáhl Llywelyn Veliký, jemuž se vychytralou taktikou podařilo získat kontrolu nad téměř celým Walesem. V roce 1267 dokonce král Jindřich III. uznal jeho vnuka Llywelyna ap Gruffydda princem velšským. Jeho triumf ale netrval dlouho…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2007

Další informace o Walesu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický