Národní park Snowdonia

Národní park Snowdonia není ani největším v Británii, ani nemá nejvyšší vrchol na ostrovech (tím je 1343 m vysoká hora Ben Nevis ve Skotsku). Blízkost moře, geologické podmínky i specifické klima však vytvářejí zvláštní kombinaci, která odpovídá spíše dvojnásobné nadmořské výšce a dodává horám až alpský charakter. Místní velšské jméno národního parku zní Cenedlaethol Eryri, což znamená „místo orlů“. Park byl založen roku 1951 na ploše 2132 km2 v severozápadní části Walesu. Nechrání neporušenou divokou přírodu, ale historicky osídlenou oblast. Na jeho území trvale žije asi 26 000 lidí v mnoha vesničkách i na osamělých ovčích farmách…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2007

Další informace o Walesu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Romana Rybková