Ekotechnické muzeum v Bubenči

 

Od poloviny 19. století Praha pociťovala čím dál naléhavěji potřebu nové kanalizace, neboť ta dosavadní přestávala vyhovovat jak z důvodů kapacitních, tak hygienických; městské úřady však první konkrétní kroky vedoucí k nápravě podnikly až v roce 1884. Následovalo desetiletí vyplněné dohadováním o projektu, intrikami a vzájemným osočováním dvou hlavních zájmových skupin, protože o peníze tu šlo jako obvykle až v první řadě. A to ne o peníze ledajaké, konečná suma za celou kanalizaci se zastavila na tehdy těžko představitelné částce 15 milionů korun. Uvádí se, že kdybychom pro tuto zakázku hledali v dnešní době obdobu, mohli bychom ji srovnat se stavbou pražského metra…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2009

Shopping Cart