Sopka Etna - letecký pohled na kráter

Etna – soptící dáma

Náš boeing odstartoval z letiště v Katánii přesně podle letového řádu. Když velkým obloukem nabíral výšku, objevil se na jeho boku vrchol Etny zahalený do závoje šedého kouře. Za pár desítek minut si Etna odfrkla tak mohutně, že kvůli dávce popela, kterou poslala do vzduchu, bylo přes noc uzavřeno letiště.

Měli jsme štěstí, uletěli jsme na poslední chvíli, zato jsme ale přišli o nevšední podívanou. Tentokrát se po více než deseti letech probudil k životu kráter Bocca Nuova a vyplivoval písek, prach i malé kamínky. Vulkanologové ohlásili, že erupce je na normální úrovni a ujistili, že se lidé nemusejí bát. Šlo vlastně o velmi poklidné představení, jaká Etna předvádí v poslední době velmi často, jako kdyby jimi chtěla připomenout svou přítomnost. Historické záznamy dokládají, že se sopka už mnohokrát rozparádila k mnohem bouřlivějším projevům, jež měly i katastrofální následky. Etna je nejdéle zkoumaná a asi i nejlépe poznaná sopka na světě. Soustavně ji sledoval již antický učenec Empedoklés, jenž žil v 5. stol. př. n. l. a údajně v jejím kráteru také našel smrt. Ve starověku dějepisci zaznamenali výrazné erupce v letech 475 a 396 př. n. l. K dalším silným výbuchům, kdy proud lávy dosáhl až k moři, došlo v letech 1169, 1329 a 1381. Stále jen podřimující obr spustil nejničivější zkázu v roce 1669. Etna se roztrhla a po čtyři měsíce chrlila lávu, jež zničila desítku vesnic a část Katánie.

Ve 20. stol. se Etna nejmohutněji ozvala v letech 1910, kdy se vytvořilo 23 nových kráterů, a 1923. Po erupci v roce 1950 vytékala láva z kráterů déle než rok a způsobila ohromné škody na vinicích, sadech a pastvinách. O 21 let později erupce zlikvidovala lanovku a observatoř, která měla varovat před výbuchy. Pověst nevyzpytatelného vulkánu, jehož rozmary nelze s jistotou odhadnout, natož předpovědět, potvrdila Etna v roce 1979, kdy náhlý výbuch zabil devět lidí. Lanovku a lyžařské vleky smetly potoky lávy při erupci v roce 1983. Záchranáři tehdy poprvé použili k odklonění proudu lávy trhaviny, obvykle se ho snaží zastavit nebo svést do bezpečnějšího směru s pomocí buldozerů a bagrů. Od té doby je vulkán činný takřka nepřetržitě. V posledním desetiletí o sobě dal výrazně vědět v roce 2001, kdy vych…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Sicílie

Diskuze