Katedrála v Monreale - detail hlavice sloupu

Katedrála v Monreale

Navzdory pověsti divokých a barbarských dobyvatelů vepsali normanští vládci Sicílie do dějin ostrova jednu z nejslavnějších kapitol. Osvícený první normanský král na sicilském trůně Roger II. vybudoval výkonnou státní správu, do níž zapojil i úředníky předchozí muslimské moci. Podporoval také vzdělanost a umění. Z Palerma se stalo jedno z nejkrásnějších měst tehdejší Evropy.

K jeho lesku přispívala i Capella Palatina, soukromá kaple Rogera II. s výjimečnými mozaikami, jež ji proslavily. Byla dokončena kolem roku 1140, neuplynulo ale ani půl století, když její úchvatný lesk zastínila katedrála v Monreale, jíž Vilém II. trumfnul dílo svého děda. Impozantní stavba, dnes jedna z největších dochovaných památek normanské architektury na světě, vděčí za svůj vznik i rivalitě mezi mladým normanským králem a mocným palermským arcibiskupem Waltrem Ophamilem. Měla jeho okázalou arcibiskupskou rezidenci předčít a jasně tak ukázat, kdo je na ostrově pánem.

Stavět se začala na svahu hory Monte Caputo, která se vypíná nad úrodnou rovinou La Conca d´Oro, v roce 1174 a již po deseti letech byla dokončena a zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Díky této krátké době si katedrála udržela architektonickou a dekorativní jednotu, o kterou by při zdlouhavé výstavbě přišla. Zvnějšku…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Sicílie

Diskuze