Gurkhové

Gurkhové – nejlepší vojáci světa

Čtvrt milionu jich bojovalo na straně Britů v druhé světové válce. V té první jich bylo nasazeno dvě stě tisíc. Hájili britské zájmy ve válce o Falklandy i v Iráku, a když byl v roce 2008 v Afghánistánu nasazen britský princ Harry, zajišťovali jeho bezpečí. To jsou Gurkhové, nepálští vojáci v britských službách, jejichž jméno se stalo synonymem pro statečnost, poslušnost a bojovnost.

 Gurkhové slouží britským zájmům už téměř 200 let. Vše začalo v roce 1814, kdy se britská Východoindická společnost dostala do konfliktu s Nepálem, kterému tehdy Britové říkali Gurkhské království. Šlo o zkomolený název státečku Górkha, jehož král v polovině 18. stol. Nepál sjednotil. Z toho vzniklo označení Gurkhové, které začali Britové posléze používat pro všechny vojáky nepálského původu.

Proti horskému státu, jehož expanze ohrožovala britskou vládu nad indickými nížinami, Britové vyslali armádu čítající 30 000 mužů. Navzdory víc než dvojnásobné britské početní přesile však Gurkhové kladli sveřepý a účinný odpor. Nakonec však byl v březnu 1816 Nepál donucen ke kapitulaci a podpisu mírové smlouvy. Na jejím základě se od východu na západ zmenšil z 1200 na dnešních 900 km a Britové si též přivlastnili většinu úrodných nížin na jihu země. Co je však nejzajímavější: na výslovné doporučení britských důstojníků byla do smlouvy přidána zvláštní podmínka umožňující britské Východoindické společnosti verbovat nepálské muže do své armády. Tak se z bývalých protivníků stali spolubojovníci a spojenci.

Ve službách Jejího Veličenstva
Ve službách Společnosti Gurkhové bojovali především proti nejrůznějším loupeživým bandám sužujícím britské državy v Indii a taky v příhraničních rozpínavých válkách. Znovu na sebe upozornili až během Velkého indického povstání v roce 1857, kdy se proti nadvládě britské Východoindické společnosti vzbouřila téměř celá její armáda, složená vesměs z etnických Indů. Gurkhové zůstali svým britským pánům neochvějně věrní a po potlačení povstání byl jejich regimentům udělen status privilegovaných elitních jednotek.

Do roku 1908, kdy byla založena Gurkhská brigáda zahrnující všechny nepálské vojáky v britské armádě, stihli Nepálci v britských službách mimo jiné dobývat Barmu, potlačovat boxerské povstání v Číně, účastnit se druhé afghánské války a Younghusbandovy expedice do Tibetu.

Ačkoliv se první světová válka Nepálu nijak netýkala, zúčastnil se jí víc než aktivně. Nepálská vláda hned zpočátku poskytla Britům na 16 000 svých vlastních vojáků a podpořila intenzivní nábor dalších. Tehdy pětimilionový Nepál posílil britské síly celkem o 200 000 mužů! Zúčastnili se bojů na Blízkém východě, Balkáně, ve Francii i Flandrech. Více než desetina z nich už nikdy nespatřila

Diskuze