Hrady dobyli turisté

Od samého počátku věků je zřejmé, že lidé nebyli schopni žít v trvalém míru se svými sousedy a potřebovali ochranu pro sebe, své rodiny a přívržence. Bylo tomu tak i ve Skotsku, kde nejprve vznikala opevněná hradiště, zpravidla s dřevěnou věží na vyvýšeném pahorku, palisádou a obranným příkopem. Mnohem efektivnější ochranu však poskytovaly kamenné věže, tzv. brochy, hojné hlavně na severu země. Tyto masivní kruhové stavby známé pouze ze Skotska měly 4 m silné dvojité zdi oddělené spirálovým schodištěm a dosahovaly výšky přes 10 m. Kónicky se zužující prostory mezi zdmi sloužily jako obydlí i zásobárny. Na uzavřeném nádvoří byla zpravidla studna a ohniště, ven vedla jen nízká branka. Některé z těchto brochů, jejichž původ sahá až do 5. stol. př. n. l., se zachovaly dodnes – uvádí se, že dosud bylo identifikováno 500 staveb. Příkladem může být Dun Telve a Dun Troddan poblíž Glenelgu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2008

Další informace o Číně naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart