Jadrolinija

Ke koloritu dovolené na Jadranu trajekty Jadrolinije neodmyslitelně patří. Bíle natřená plavidla s velkým názvem firmy na trupu spojují pevninu s ostrovy. Ačkoliv existují i další lodní společnosti, Jadrolinija má mezi nimi výsadní postavení. Vznikla v roce 1947 v Rijece jako Jadranska linijska plovidba. K prvním pokusům o organizaci lodní dopravy na chorvatském pobřeží ale došlo už v druhé polovině 19. stol. Na jeho konci se několik chorvatských rejdařů spojilo v námořní společnost, kterou pojmenovali Ungaro-Croata. Zabývala se přepravou zboží a cestujících po celém Jadranu i světových mořích a po celou dobu své existence až do roku 1919 byla úspěšná. V prvních letech 20. stol. zároveň vznikla řada dalších námořních firem, například Senjsko parobrodarsko društvo v Senji, Krčko parobrodarsko društvo v Šilu nebo Austro-hrvatsko parobrodarsko društvo na dionice v Punatu. Po pádu rakousko-uherské monarchie se fúzí několika menších společností zrodila v roce 1922 Jadranska linijska plovidba. Měla asi sedm desítek lodí pro přepravu cestujících a zboží na jadranských linkách a trasách do Albánie, Řecka a Levantu. Během druhé světové války byly některé z jejích lodí zničeny.
Jadrolinija ve svých začátcích používala staré lodě ještě z dob monarchie a opravená plavidla, teprve v 50. letech si objednala nové. První dodala loděnice v Pule. V roce 1958 měla Jadrolinija celkem 65 klasických lodí. Nová kapitola její historie se otevřela právě na konci 50. let, kdy zavedla trajektovou dopravu. První linka vedla z Crikvenice na pevnině do osady Šilo na ostrově Krk. Následovaly spoje Rabac – ostrov Cres, Jablanac – ostrov Rab, Karlobag – ostrov Pag. Nakonec se do lodní dopravní sítě zapojily i vzdálenější destinace jako Lastovo, Vis, Dugi otok a další. Zatímco kratší trajektové tratě mají největší význam pro cestovní ruch, delší linky na vzdálenější ostrovy zase především prospívají jejich hospodářskému rozvoji. Společnost hrála významnou roli i během jugoslávské války. V letech 1991 a 1992 Jadrolinija a její odvážné posádky přepravily z okupovaných území v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině přibližně 50 000 lidí. Jadrolinija v té době přišla o čtyři lodě, 13 námořníků zahynulo…

Shopping Cart