Jak se pozná pravý Velšan?

Pokud se člověk dívá na obyvatele Walesu zdálky, může uvažovat o jejich obecných charakteristikách – sami o sobě tvrdí, že jsou srdeční, temperamentní, navzájem solidární, velkorysí a mnohem více citově založení než Angličané. Při bližším kontaktu však zjistíte, že se tento původně homogenní obrázek jaksi rozostřeně rozplývá a že tzv. typický Velšan sotva existuje. Zejména rozdělení na severní a jižní část Walesu je zřetelné: obyvatelé severu (hlavně ti, kteří mluví velšským jazykem) zhlížejí na populaci na průmyslovém jihu země jako na poangličtěné oportunisty, kteří nemají dostatečnou úctu k tradicím a jazyku…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2007

Další informace o Walesu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jitka Jenkins, Hassocks, Velká Británie