Kamnicko-Savinjské Alpy - Velika Planina se salašemi

Kamnicko-Savinjské Alpy

Druhé nejvyšší pohoří Slovinska pojmenované podle městečka Kamnik a řeky Savinje stojí ve stínu známějších Julských Alp. Scenerie jeho údolí, planin i vysokohorských partií jsou přitom úžasné. Zažít je můžete stále ještě v plné kráse a poklidné atmosféře, bez rušivých jevů, které s sebou nese masová turistika.  

Kamnicko-Savinjské Alpy tvoří hranici mezi slovinským Kraňskem a dnes převážně rakouskými Korutany. Výška jejich vrcholů je úctyhodná, nejvyšší hora Grintovec dosahuje 2558 m n. m. Nejvyšší partie těchto hor jsou obtížně dostupné, do mnoha míst není radno se vydávat bez větších zkušeností a horolezeckého vybavení. Hory však ukrývají i spoustu krásných míst, která jsou dostupná běžnému turistovi a bez horského vůdce.

Duše Kamnicko-Savinjských Alp je uložena v odkazu starých časů a tradičního způsobu života. Příkladem je až pohádkově malebná Velika Planina v nadmořské výšce 1500 m. Planina si zachovává tradiční ráz pastýřské osady a je jednou z největších a nejlépe zachovaných v Evropě. Hospodáři z údolí začali využívat horské pastviny již v 15. stol., aby šetřili úrodnější půdu v údolích pro pěstování obilí, pícnin a dalších zemědělských plodin. Místní salaše dodnes patří ke statkům v údolí a zákon zakazuje jejich samostatný prodej. Díky tomu se zde udržuje tradiční pastevectví. Na Veliké Planině se pase tři měsíce od června do září, kdy zde potkáte běžně stáda krav i ovcí a můžete ochutnat čerstvé sýry nebo kyselé mléko.

Kamnicko-SavinjskéAlp - Planšarské jezero
Planšarské jezero leží pod severními svahy Grintovce

Ačkoli se na Veliké Planině i díky výstavbě lanovky výrazně rozvinul turistický ruch, daří se původní charakter osady udržet. Dnes zde stojí asi 200 stavení a výstavba dalších je zakázána. Tradiční salaše poznáte podle toho, že mají šindelové střechy až k zemi, jsou převážně bez oken a ty nejstarší i bez komínů. Právě taková obydlí nejlépe odolávala nepřízni horského počasí. V okolí horní stanice lanovky narazíte i na turistické chaty, které jsou postaveny v podobném rázu, ale mají již pohodlnější vybavení. Styl architektury se však striktně dodržuje.

Pod Velikou Planinou leží město Kamnik, centrum celé oblasti. Dodnes si zachovalo původní středověký ráz a pyšní se hned dvěma hrady. Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1229, ale hrady jsou ještě starší. Mali Gra…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Slovinsko

Kamnicko-Savinjské Alpy