Kanadský parlament - Komplex budov kanadského parlamentu nad řekou Ottawou

Na návštěvě v parlamentu

Když na svých cestách Kanadou projedete módní a rozverný Montreal, ekonomický gigant Toronto či historické město Québec, určitě vás napadne otázka, proč se stala hlavním městem Ottawa. Tím, kdo se rozhodl pro téměř neznámou dřevařskou osadu uprostřed rozsáhlých lesů, byla královna Viktorie. A tak si zákonitě stejnou otázku v polovině 19. stol. musela pokládat i celá politická reprezentace Kanady. Proč, proboha, Ottawa?

Ottawa leží na stejnojmenné řece v místě, kde končí její splavnost a přerušují ji vodopády Chaudiere. Název získala od algonkinského kmene Ottawů, který kolem jejího toku žil po staletí. První Evropan, cestovatel Étienne Brülé, tudy projel v roce 1610 na své cestě k Velkým jezerům. O tři roky později sem zavítal Samuel de Champlain, který místo poměrně dobře zmapoval, ale prvním osadníkem byl až přistěhovalec z Nové Anglie Philemon Wright. Využil bohatství zdejších lesů a energie vodopádů a roku 1800 zde sestrojil vodní pilu. Se svojí početnou rodinou a dalšími osadníky pak rozřezávali kmeny stromů na trámy, ze kterých vázali vory a plavili je až do vzdáleného Québecu. Zdejší hojnost stromů položila základ lodnímu stavitelství a dřevařství se brzy stalo významným průmyslovým odvětvím, když tu vyrostly jedny z největších dřevařských podniků na světě.

Roku 1826 se rozhodlo o výstavbě strategického kanálu mezi řekou Ottawou, resp. jejím přítokem Rideau, a jezerem Ontario. Za války s USA v roce 1812 se totiž ukázala jedna slabost kanadských kolonií. Řeka Svatého Vavřince, která byla hlavní přístupovou cestou do Horní i Dolní Kanady, tvořila a tvoří na svém horním toku hranici s USA. Několikrát se stalo, že se britská válečná flotila či zásobovací lodě dostaly do palby Američanů. Nový kanál měl vytvořit bezpečnou zásobovací trasu mezi Montrealem a Torontem. Jeho stavitelem byl ustanoven plukovník John By a osadě, která vznikla u soustavy zdymadel nad řekou Ottawou, se začalo říkat Bytown. V době otevření kanálu roku 1832 měla kolem tisíce obyvatel.

Vzhledem k tomu, že žádný další konflikt s USA už nevznikl, vojenské využití kanálu bylo nulové. Dodnes se užívá pro rekreační plavbu a v zimě na bruslení. Jeho stavba byla přesto důležitá pro budoucí hlavní město. Britská armáda si totiž své ubikace postavila na útesu nad řekou, kterému se později začalo říkat Parlamentní pahorek. Kanada proto nemusela pozemky pro své hlavní město odkupovat. V roce 1855 byl Bytown povýšen na město a přejmenován na Ottawu. V té době už vrcholil spor o hlavní město Spojených kanadských provincií. Každý ze čtyř uchazečů měl své dobré důvody. Québec jako nejstarší město a hlavní město Dolní Kanady, Toronto jako hlavní město Horní Kanady, Montreal jako v té době největší kanadské město a Kingston na břehu jezera Ontario jako vojenská základna válečného námořnictva.

Spor se nakonec zastavil na mrtvém bodě, a proto se kanadští politici obrátili na samotnou královnu jako nestranného soudce. Její rozhodnutí šokovalo všechny zúčastněné. Královna Viktorie však přišla s několika argumenty, které zněly rozumně…

Další články z vydání o Kanadě naleznete zde