Kaňony řeky do ruda zbarvené

První obyvatelé

Řeka Colorado se zrodila v temných hlubinách prehistorie. Někdy před 75 miliony let horotvorné pohyby vyzdvihly dno původního mělkého moře a zformovaly jihozápadní část amerického kontinentu. Od nově vytvořeného hlavního rozvodí začala odtékat voda v podobě mocného toku směrem na západ. O tom, kdy přesně se dostala do svého koryta, nemají ani dnes odborníci zcela…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2015