Kefermarktský oltář - detail

Kefermarktský oltář – skvost pozdní gotiky

Nedaleko od našich hranic, sotva 20 km za přechodem Dolní Dvořiště, se nachází odbočka k městečku Kefermarkt se zdaleka viditelným kostelem; jeho pozdně gotický oltář, stále na původním místě, patří k nejvýznamnějším uměleckým dílům ve střední Evropě.

V roce 1490 ho Christoph von Zelking, majitel zdejšího panství a nedalekého zámku Weinbergu, objednal pro místní kostel, který nechal postavit nedlouho předtím, ale to je bohužel vše, co lze zjistit z písemných dokumentů. Není znám ani vedoucí mistr díla, na němž se muselo podílet vícero řezbářů, malířů, zlatníků a dalších umělců, aby mohli během sedmi let vytvořit dřevěný skříňový oltář vysoký 13,5 m a opatřený množstvím volných soch, reliéfů a deskových maleb na pohyblivých křídlech, jimiž se Kefermarktský oltář řadí k největším dílům svého druhu.

Jeho hlavním námětem je oslava sv. Wolfganga, v alpských zemích oblíbeného světce, která je doprovázena výjevy z mariánského cyklu. Tomu odpovídají postavy sv. Wolfganga, sv. Petra a sv. Kryštofa v mírně nadživotní velikosti ve střední části, vytvořené zřejmě stejným umělcem a po stranách doprovázené menšími postavami sv. Štěpána a sv. Vavřince. Na otevřených bočních křídlech dnes spatříme reliéfy ze života Panny Marie (jejich zadní strany byly vyzdobené malbami, zničenými při restaurování v letech 1852–1855), bohatá sochařská výzdoba pokračuje i v jemně vyřezávané horní nástavbě. Dvě další sochy – sv. Florian a sv. Jiří – byly v moderní době přeneseny na konzoly po stranách kněžiště.

Kefermarktský oltář - celkový pohled

Význam Kefermarktského oltáře samozřejmě nespočívá v jeho velikosti, ale ve vysoké úrovni uměleckého zpracování. Práce v lipovém dřevě umožňovala obratné podání i těch nejjemnějších detailů tváří, vlasů a vousů i šatu, řaseného v typicky pozdně gotických dramatických záhybech, a k tomu si nutno domyslet i původní barevnou polychromii, odstraněnou, bohužel, při zmíněném restaurování.

Další články z vydání o Rakousku naleznete zde

Kefermarkt