Krajina a architektura Šumavy

Ve 2. polovině 16. století už nepochybně existovaly svérázné královácké rychty rozptýlené kolem pohraničního Královského hvozdu. Počátek 17. století přinesl další odliv obyvatel a vylidnění některých osad, avšak v jeho závěru už startuje rozmach sklářské kolonizace, která útočí na samotné pralesní jádro Šumavy. Rozprodávání královských majetků vrcholící v první polovině 18. století je spojeno s následným zakládáním nových sídel, ale i s bezohledným kácením lesů. Velké plochy odlesněné zemědělské půdy a výnosný obchod se dřevem přinesly v 19. století největší zalidnění Šumavy v celé její historii. A pak přišlo století dvacáté, kdy mnohé z toho, co vzniklo, bylo zase zničeno. A nebyly to jen války a změny režimů. Už Karel Klostermann ve svém románu Kam spějí děti z roku 1890 píše: „Chalupy se hroutí a stopy po nich nezůstane, jak po té zde vedle nás, kde před dvaceti roky žilo deset lidí…“

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart