Královský hrad Chinon

Polohu příkrého skalnatého pahorku nad řekou dokázali ocenit už staří Římané, když zde někdy v 5. stol. vybudovali opevněný tábor. Není ostatně vyloučeno, že před nimi tu sídlili už Galové, protože místo se nachází v odedávna obydlené oblasti. Přibližně ve stejné době sem proniklo také křesťanství, spojené s misijní činností sv. Martina v nedalekém Toursu a jeho žáka Maxima (Saint Mexme), který si východně odtud, v jedné z jeskyní užívaných i místními obyvateli, zřídil poustevnu a posléze zde založil klášter.
Je známo, že oblast v roce 845 vyplenili Normani (Vikingové) pod vedením náčelníka Hastinga, což v dané době nebylo žádnou zvláštností (opakovaně tehdy vyloupili a vypálili například Paříž), takže i merovejští králové v raném středověku uměli strategické výhody tohoto místa ocenit, stejně jako i pozdější světská a církevní vrchnost při různých vzájemných půtkách. V polovině 10. stol. zde hrabě Theobald z Blois dal postavit řádný hrad.
Ten sloužil jeho následovníkům až do roku 1152, kdy se Eleonora Akvitánská, rozvedená manželka krále Ludvíka VII. a dědička rozsáhlých území na západě Francie (Akvitánie a Poitou), provdala za Jindřicha Plantageneta, příslušníka mocného rodu z Anjou, který se o dva roky později stal jako Jindřich II. anglickým králem. Složité pletichy tehdejší politiky jsou nad rámec tohoto článku, nicméně jedna věc byla jasná: Angličané od této chvíle legálně ovládali podstatnou část Francie… a co bylo dále, víme už z hodin dějepisu.
Sám Jindřich II. byl však dobrým a starostlivým panovníkem. Byl to právě on, kdo vybudoval podstatnou část dnešního hradu, na východní straně prodlouženého o pevnůstku s kaplí zasvěcenou sv. Jiří, anglickému národnímu patronovi, to vše ještě v duchu románské architektury. Chinon byl jeho oblíbenou rezidencí, kde též roku 1189 zemřel (byl pohřben v klášteře Fontevraud a je jedním z mála anglických panovníků 13.–18. stol., kteří nespočívají ve westminsterském opatství v Londýně), zatímco jeho následovníci byli už zahleděni jinam. Jeho syn Richard I. Lví Srdce, známý aktér třetí křížové výpravy, si na hradě posloužil především bohatou pokladnicí a zbrojnicí, než po jeho smrti na anglický trůn usedl jeho bratr a nejmladší Jindřichův dědic Jan Bezzemek (John Lackland)…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2020

Shopping Cart