Kréťané - sedící starý muž s pastýřskou holí katsouna

Tajemství krétské duše

Když se mě někdo zeptá, jakou povahu mají Kréťané, odpovídám, že stejnou jako jejich krajina. Jsou klidní, divocí, hrdí, nezkrotní. Váží si své cti, nezávislosti, přátelství a rodiny. Hrdě se hlásí ke krétskému dědictví a historii, která je jedinečná a jiná od ostatních částí Řecka. A svoji odlišnost charakterizují specifickým slovem „kouzoulada“.

Někteří tento termín překládají jako šílenství, ale není to pravda. Raději tomu říkám zápal či nadšení, které Kréťané neustále projevují. V boji, v lásce, v klidu, ve vzteku, v radosti či ve zpěvu. Po mnoho let charakterizuje typickou povahu Kréťanů jejich síla, vytrvalost a schopnost překonat jakoukoli překážku. Jsou to stateční, temperamentní muži s živým vtipem a pronikavou touhou po svobodě. Jejich chování odráží dlouhou historii ostrova spojenou s bojem proti okupačním silám osmanským i německým. A i když je Kréta už skoro 80 let svobodná, na zdejší povaze se nic nezměnilo. Což potvrzuje i katsouna. Dříve mladí muži nosili tuto pastýřskou hůl z tvrdého dřeva jen zřídka. Dnes je katsouna symbolem místní identity a výrazem krétské mužnosti. Lze ji koupit skoro všude – v krámcích s výrobky lidového umění, na stáncích u silnic nebo v dílnách řemeslníků.

Kréťané - povídající si ženy
Zatímco muži si chodí popovídat do kafenionu, ženy to zvládnou na zápraží

Přestože Kréta leží na dosah tří kontinentů, zůstává svým vlastním světem. Vládne v něm filoxenie, jež je zakódována v DNA všech jejích obyvatel. Každému hostu, jenž ctí jejich milovanou zem, se dostane štědré pohostinnosti. Ať už se ocitne ve venkovské taverně, v restauraci ve městě nebo navštíví pastýře v horách. Všude ho přivítají se srdcem na dlani a na stůl naservírují pohoštění. Ale i samotní Kréťané si rádi zajdou posedět na kus řeči. Zahraniční návštěvníci pak často nabývají dojmu, že muži neustále vysedávají v kavárnách. Do kafenionu sice chodí často, ne však každý den a na dlouhou dobu. Zpravidla si jen vypijí šálek kávy, poslechnou novinky nebo si domluví, co potřebují. Třeba opravu domu s řemeslníkem. Krétským ženám vstup do kafenionu zakázán není, jak se mnohdy tvrdí. Ale většina z nich tam chodit nechce, a navíc všechny klepy uslyší od manžela, když se vrátí domů. Turisté také zjišťují, že Kréťané mají své pohodové tempo a zastávají velmi odlišný postoj k času. Když má autobus jet v půl deváté, bude to v rozmezí mezi osmou a devátou hodinou. V závislosti na provozu a na tom, kolik lidí řidič potká a jak dlouho si s nimi popovídá. Společně s ostatními obyvateli Řecka sdílejí Kréťané trochu svérázný názor na to, kdy je ráno, odpoledne a večer. Dobré ráno si přejí do dvanácti. Siestu (převážně od čtrnácti do sedmnácti hodin) považují za posvátnou – v této době není vhodné ani zdvořilé někoho rušit. Určí-li setkání „odpoledne“, bude to nejdříve v osmnáct hodin. Na večeři se scházejí kolem jednadvacáté a běžně telefonují i v deset večer.

Kréťané - večerní tanec v restauraci
Kréťané milují tanec a rádi o tom přesvědčí i návštěvníky svého ostrova

Pověstné je krétské umění bavit se, slavit a užívat si života. A nejsou to jen Velikonoce, Vánoce nebo církevní svátky, kdy probíhají oslavy. Mezi výjimečné události patří křty a svatby, při kterých se scházejí celé rodiny, široké příbuzenstvo a přátelé. Slaví se též jmeniny, jež se na venkově upřednostňují před oslavou narozenin. Všechny akce samozřejmě doprovází hudba, v níž Kréťané vyjadřují svoje pocity. Ať už jsou veselí či smutní, berou do ruky lyru, mandolínu, housle, bubínky, zpívají a hrají. Milují rovněž tanec, rytmus mají vrozený. Pentozalis, kastrinos, pidichtos, siganos či syrtos tančí nejen při oslavách, festivalech, koncertech, ale při jakékoli vhodné příležitosti. Udržují si nadále svoje zvyky, i když za posledních 70 let prošla Kréta obrovskými změnami. Stala se vyhledávanou turistickou destinací, vyrostly zde hotelové rezorty, nové restaurace, obchody. Avšak duše Kréty zůstává stále stejná.  Sídlí v horách, ve vesnicích, ve víně, v olivovnících a v samotných lidech.

Další články z vydání o Krétě zde

Kréťané