Langkawi – souostroví orlů

Boeing Malajských aerolinií rychle snižuje výšku a začíná se natřásat v turbulenci nad desítkami potrhaných ostrůvků, které mu stále rychleji vybíhají zpod pravého křídla. Langkawi nám posílá v ústrety pohlednici nádherného mořského labyrintu, jenže než si ji stačíme pořádně prohlédnout, letoun už brzdí na dráze místního mezinárodního letiště.

Souostroví Langkawi coby nejzápadnější výspa Malajsie leží ve vzdálenosti 30 km od břehů státu Perlis, administrativně ale patří ke Kedahu. Skládá se z hlavního ostrova Pulau Langkawi, který má zhruba stejnou rozlohu jako Praha a je obklopen asi stovkou mnohem menších ostrovů a ostrůvků, z nichž jsou jen čtyři obydlené. Na hlavním ostrově žije okolo 45 000 lidí, osídlení se tu však koncentruje hlavně k pobřeží, protože větší část hornatého vnitrozemí porůstá tropický deštný les.

Langkawi je jedním z hlavních pilířů malajsijské pobytové turistiky, na tuto pozici se ale dostalo teprve v posledních dvaceti letech, kdy sem stát soustředil velké investice i investiční pobídky a kdy zde také zavedl bezcelní zónu. V předchozích desetiletích to tu žádná velká sláva nebyla a z hlediska ještě starší minulosti se už ostrovy vůbec nemají moc čím chlubit, protože se v ní vyskytuje povícero temných období. V řadě z nich byli hlavními aktéry obávaní malajští piráti, jimž souostroví po několik generací sloužilo jako základna pro přepady lodí plujících Malackým průlivem. Vzpomněl jsem si na to, když jsme těsně před přistáním přelétali ono ostrovní bludiště – ze vzduchu je dobře vidět, jak ideálním úkrytem pro ně muselo být.

Řádění korzárů se však po letech zdaleka nedočkalo takové publicity, jakou má dodnes událost, ke které došlo údajně v roce 1819 a jež je známa především v podobě lidové legendy. Krásná Mahsuri byla šťastně provdaná za Wana Daruse, syna tehdejšího vládce souostroví, jenž se jmenoval Dato Karma Jaya. Když manžel odešel bojovat proti siamským nájezdníkům, Mahsuri se spřátelila s potulným muzikantem, což zavdalo příčinu k tomu, aby ji okolí křivě nařklo z cizoložství. Jakmile se o tom doslechl tchán, rozzuřil se a nařídil Mahsuri popravit. Žena marně žádala o milost, neoblomného panovníka nepřesvědčil ani jasný důkaz její neviny – kat nedokázal Mahsuri usmrtit, přestože to zkoušel hned s několika meči. Žádný do ženina těla nepronikl. Nakonec se Mahsuri sama rozhodla skoncovat se životem a nechala donést katovi meč, který byl uschován v jejím domě.

Při popravě se objevil další důkaz neviny, neboť z jejích ran vytryskla bílá krev, ještě předtím však Mahsuri stačila ostrovy proklít do sedmého kolena. Doslova řekla, že na nich nebude mír ani prosperita po dlouhých sedm generací.

Místní věří, že se kletba vyplnila, jelikož brzy po Mahsurině smrti Langkawi nadlouho obsadila siamská vojska a později byly ostrovy sužovány sérií přírodních katastrof. V průběhu siamské okupace se pak do místních dějin ještě jednou zapsal Dato Karma Jaya, a to opět tragickým způsobem. Když se nepřítel blížil k souostroví, nařídil sklidit a spálit veškerou úrodu rýže, aniž si uvědomil, že hladomorem utrpí především jeho poddaní. Domácí obyvatelstvo tenkrát skutečně skoro vymřelo. Spálená rýže se prý dodnes po deštích objevuje na poli v lokalitě Padang Mat Sirah.

S vypodobněním Mahsuri se setkáváme na mnoha místech hlavního ostrova včetně letiště, kde její portrét visí na stěně odletové haly. Lze také navštívit její hrobku nedaleko Kuahu, pro nás je však určitě zajímavější putování ve stopách další legendy, které začínáme v přístavu Lembong na jižním pobřeží. Odtud s najatým motorovým člunem vyplouváme k nedalekému Pulau Dayang Bunting neboli k Ostrovu těhotné dívky, jenž z určitého úhlu skutečně siluetu ležící nastávající matky trochu připomíná. Romantická pověst hovoří o lásce nebeské víly s pozemským princem, ze které se na ostrově narodilo děcko. To ale brzy po narození zemřelo a nešťastná matka je pohřbila v hlubinách zdejšího jezera. Jeho krystalicky průzračným vodám pak požehnala s tím, že když se v nich vykoupe dívka marně toužící po dítěti, brzy otěhotní. Příběh se vypráví ve více variantách (někdy je pro otěhotnění nutné se vody napít), ostatně jako skoro každá místní pověst či legenda. Ne nadarmo se o Langkawi říká, že je souostrovím legend, což je dost mo…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Malajsie

Langkawi