Lovecký zámek Ohrada

 

Majitelé hlubockého zámku už od doby Viléma z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století zaváděli pro lov zvěře v okolí zvláštní režim, až zde postupně vznikly dvě obory: Stará obora na levém břehu Vltavy má dnes rozlohu kolem 1500 ha, pozdější Nová nebo také Poněšická na břehu opačném je o málo větší. Když se vášnivý lovec, kníže Adam František ze Schwarzenberga (1680–1732), rozhodl postavit si na hlubockém panství lovecký zámek, volba místa padla přirozeně na Starou oboru a její louku u Munického rybníka…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Shopping Cart