Maskat

O Maskatu psali již Plinius starší a Klaudios Ptolemaios, v jeho přístavu se zastavovali Peršané i Indové a roku 1507 zde zakotvil i portugalský mořeplavec a obávaný conquistador Afonso de Albuquerque. Od té chvíle se začaly dějiny Ománu i dalších okolních zemí pomalu měnit. Právě v bouřlivém 16. stol. vznikly obě portugalské pevnosti kontrolující zátoku, jež byla výborným přirozeným přístavem a na jejíchž březích vyrostl starý Maskat. Na východním výběžku pevniny stojí dodnes pevnost al-Džalálí, na západním al-Mirání. Sedíme na kamenné zídce, pozorujeme, jak si mořské vlny pohrávají s velkými barevnými kraby pobíhajícími po kamenech, a vzpomínáme na legendu vysvětlující, jak nakonec Portugalci o vládu nad městem přišli. Významnou roli v ní hrála právě pevnost al-Mirání a příběh nenaplněné lásky portugalského velitele. Ten se toužil oženit s krásnou dcerou jednoho místního hinduistického obchodníka, který ho přesvědčil, že v rámci příprav na svatbu je třeba vyměnit v pevnosti všechny zásoby. Obchodník z ní postupně odvezl nejen všechny potraviny, ale také zbraně a střelný prach, takže ománský imám Sultán bin Sajf následně pevnost snadno dobyl.

Ve starém Maskatu

Poloha starého Maskatu na břehu zátoky s průzračnou vodou je opravdu překrásná. V jeho uličkách vládne zvláštní ticho. Prohání se jimi teplý vítr, jen občas projde osamocená postava a rychle zmizí za nejbližším rohem. Sněhobílé domy stále zdobí dřevěné vyřezávané okenice, jaké tu byly už před staletími. Portugalské pevnosti nad zátokou jsou nepřehlédnutelné, ale hlavní dominantou starého města je sultánský palác al-ʻAlam. Obrovská stavba zářící bílou, modrou a zlatou barvou nedá vyniknout žádné jiné v širokém okolí. Ačkoliv palác stojí v srdci starého města, sultán Kábús v něm nežije, využívá ho pouze pro oficiální setkání s významnými návštěvami. Bránu, odkud mohou turisté palác, který je jinak veřejnosti nepřístupný, fotografovat, zdobí zlatě zářící státní znaky se dvěma šavlemi a tradiční dýkou chandžar. Na střeše ústřední části paláce vlaje ománská vlajka. Při pohledu na ni si můžeme vzpomenout na jinou legendární vlajku. Palác vznikl v místech, kde se kdysi rozkládal areál britského vyslanectví s velkým vlajkovým stožárem zasazeným v zemi. Omán býval v minulosti nechvalně proslulý obchodem s otroky a traduje se, že pokud se některému otroku podařilo uprchnout a dotknout se tohoto stožáru, byl propuštěn na svobodu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2018