Město odvážného kančila

 

Ačkoli archeologické nálezy potvrzují přítomnost prvních moderních lidí na území dnešní Malajsie už asi před 40 000 lety a Malajský poloostrov byl jako Aurea Chersonesus zakreslen v Ptolemaiově mapě světa ze 2. století, konkrétních dokladů, které by umožňovaly rekonstruovat dějiny této oblasti před 15. stoletím, existuje pramálo. A tak jsme odkázáni spíše jen na legendy, z nichž jedna dokonce klade na počátek genealogie vládců Alexandra Velikého, jehož potomci se podle ní stali panovníky království Srivijaya. Tato říše je již historická, jejím hlavním městem byl Palembang a rozkládala se v jihovýchodní části Sumatry, tedy na druhém břehu Malackého průlivu, v dnešní Indonésii. Zdá se, že přinejmenším v nějakých obdobích její historie k ní jako určitý typ vazalského území patřil i Malajský poloostrov. Právě palembanský princ Parameswara je pak legendárním zakladatelem samotné Melaky…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2009

Další informace o Malajsii a zemích jihovýchodní Asie naleznete na ASEAN.CZ

Shopping Cart