Milostné orgie pod nohama bohů

V hinduistické kultuře se kultu plození přikládal velký význam. Podle staroindické teorie kámy (smyslné touhy, žhavé vášně a erotického chtíče), která je v hinduistickém náboženství považována za jeden z nejmocnějších impulsů lidského konání a prvotní příčinu všeho bytí, není plození prvořadým cílem. Stejně významná, a při určitých tantrických úkonech i důležitější, je nespoutaná a promyšlenými praktikami prodlužovaná sexuální rozkoš…

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Shopping Cart