Moderna namísto zdi

Kdysi se na Potsdamer Platz křížilo 40 linek městské dopravy: tramvaje, omnibusy a od roku 1902 i podzemní dráha U-Bahn. Nádraží pro dálkové trati bylo v provozu už od roku 1838! V roce 1924 tu instalovali semafor, snad dokonce první na kontinentu; měl ještě světla řazená horizontálně a jeho replika je k vidění dodnes.

Ještě o rok dříve se v domě zvaném Vox-Haus zrodilo první rozhlasové vysílání. Jako houby po dešti vyrůstaly ze země hotely, restaurace, obchodní domy, bary, kavárny a zábavní podniky, jež mohly směle konkurovat i těm pařížským. Kvetla tu i prostituce, jakkoli byla za císařství přísně zakázána. Zdejší atmosféru zachytil E. L. Kirchner na slavném obraze Potsdamer Platz z roku 1914.

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa

č. 10/2009

Shopping Cart