Musandam

Při pohledu na mapu rychle pochopíme, proč se severnímu pobřeží Musandamu přezdívá „arabské fjordy“. Z pevniny tu vybíhá do moře spletitá chobotnice skalnatých hřbetů, které tvoří složitý systém hlubokých zálivů, v nichž se ukrývají malé rybářské vesnice. Často jsou přístupné pouze lodí z moře a mnohdy nemají ani vlastní zdroj pitné vody. Ta se v pravidelných intervalech dováží malými zásobovacími tankery. Zdejší teplé vody jsou velmi bohatými lovišti dravých ryb, například tuňáků či barakud. Občas spatříme u pobřeží proplouvajícího rejnoka či karetu. Cestovní agentury v Chasabu, hlavním a prakticky jediném skutečném městě na Musandamu, nabízejí vyjížďky za pozorováním delfínů. Po souši je divokými serpentinami přístupný rozlehlý romantický záliv Chór Naid. Místní tu většinou parkují svá auta, přesedají do člunů a pokračují do svých vesnic.
Do Chasabu, kde střeží vstup do staré části města středověká pevnost s vysokými hradbami a strážními věžemi, přivážejí rybáři svoje úlovky. Někteří stále plují v tradičních dřevěných lodích dhau, většina jich ale brázdí moře v rychlých motorových člunech. Využíváme toho a chceme se s někým svézt. Pojedeme, kamkoli nás někdo vezme. Stopování lodí je jedno velké cestovatelské dobrodružství. Oslovím několik posádek a za chvíli máme domluvený odvoz do vesnice Šám. Tvoří ji sotva deset domů. Přestože si s nikým nerozumíme arabsky ani slovo, za chvíli již sedíme u jedné rodiny doma, pohoštěni talířem ovoce a grilovanou rybou s rýží. Ráno se pokoušíme přesunout do vesnice Sibi. Žádný z rybářů tímto směrem bohužel nejede, nakonec se jeden smiluje a odveze nás tam. Když mu nabídnu peníze, vynadá mi…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2018