Na skok v pohoří Anaga

Náš první kontakt s Anagou je jen letmý – to když ráno procházíme přes hlavní náměstí v Santa Cruz a za okolní zástavbou se vynoří jeden z jejích hřebenů –, ale i pohled zdálky na ostře řezané vrcholky stačí notně přiživit naši zvědavost před plánovaným přímým setkáním, na něž se vydáváme odpoledne autem z La Laguny. K horstvu odtud není daleko, po několika kilometrech se silnice vnoří do lesa, zkroutí do serpentin a zhruba po půlhodině jízdy už zastavujeme v blízkosti hlavního hřebene na vyhlídce Mirador de Jardina. A hned tady zkraje si nás Anaga začne podmaňovat, přestože počasí jí v tom vůbec nepomáhá. Díváme se z výšky do kopcovité krajiny s dominantním širokým údolím, v němž se rozlévá zástavba obce Las Mercedes a na ni navazujícího města La Laguna. Za městem ještě rozeznáváme dráhu letiště Tenerife Sever, kvůli silnému vzdušnému zákalu však bohužel dál nedohlédneme, a tak si pyramidu Pico del Teide, která za dobré viditelnosti vládne obzoru, alespoň zkoušíme představit podle vyobrazení na orientační tabuli.
Anaga patří k nejstarším částem Tenerife, vynořila se z moře jako samostatný ostrůvek během etapy sopečné aktivity probíhající někdy před osmi až sedmi miliony let. Masivy sopečných hornin, převážně čedičů, potom neúnavné erozní procesy postupně přemodelovaly v horské pásmo, jehož hlavní hřeben probíhá středem severovýchodního tenerifského výběžku. Charakteristické tu jsou členité boční hřbety se strmými srázy a hlubokými mezilehlými stržemi barrancos. Ty často sbíhají až do těsné blízkosti pobřeží…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2015

Shopping Cart